Przystań Szkraba
Oferta

Terapia logopedyczna

Nasz ośrodek to bezpieczna przystań dla każdego dziecka, które posiada trudności w rozwoju mowy i komunikacji. Fachową pomoc i poradę otrzymują także rodzice, bez względu na to czy są świadomi problemów swojej pociechy, czy też chcą się jedynie upewnić, że ich szkrab mówi i komunikuje się prawidłowo.

Nasi specjaliści to grono logopedów i neurologopedów, którzy posiadają szeroki zakres kompetencji, pozwalający zająć się różnego rodzaju zaburzeniami mowy (w tym jąkaniem i wadami wymowy) oraz każdym opóźnionym rozwojem mowy. Specjalizujemy się także w zakresie wczesnej interwencji logopedycznej oraz emisji i higieny głosu.

Wieloletnie doświadczenie i nieustannie poszerzana wiedza umożliwiają nam objęcie opieką dzieci z rożnego rodzaju wyzwaniami rozwojowymi, m.in.: niepełnosprawnością intelektualną, zespołem Downa, całościowymi zaburzeniami rozwoju, zwłaszcza autyzmem i ZA, MPD, wadami słuchu oraz wieloma innymi.

Oferujemy zróżnicowane formy terapii. Podstawową są zajęcia indywidualne, których częstotliwość dostosowana jest do potrzeb i możliwości małego człowieka. Terapia rozpoczyna się dokładną diagnozą i wywiadem z rodzicami dziecka. Spotkania odbywają się w ośrodku lub domu dziecka. Ale to nie wszystko...

Tworzymy także spotkania grupowe, na których w zależności od potrzeb, doskonalimy wymowę (?zaLOGowani?), kształtujemy kompetencje komunikacyjne (?Rozbawione Szkraby?) czy też bawimy się muzyką i słowem (?Mówię śpiewająco?; ?Śpiewam żeby mówić?). Każda z grup prowadzona jest przez dwóch terapeutów. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym opisem naszej oferty w zakładce ?zajęcia grupowe?.

Możliwe są także spotkania mające charakter konsultacyjny oraz darmowe zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

 

Regulamin dotyczący zajęć terapeutycznych

prowadzonych przez Ośrodek terapeutyczny Przystań Szkraba

1. Ośrodek terapeutyczny Przystań Szkraba s.c. Maja Szymor, Maria Skrzypiec – Sjöholm, zwany w dalszej części regulaminu Przystanią Szkraba, z siedzibą w Warszawie, ul. Mehoffera 68a m 36, 03-131, REGON nr 141129836, NIP 113-269-07-23, prowadzi indywidualne zajęcia terapeutyczne  z psychologiem / logopedą / pedagogiem specjalnym, zwane dalej zajęciami lub terapią.

2. Rozpoczęcie zajęć terapeutycznych w Przystani Szkraba jest równoznaczne z akceptacją przez Opiekuna niniejszego Regulaminu.

3. Zajęcia terapeutyczne prowadzone są w oparciu o program autorski i własne zaplecze dydaktyczne. Częstotliwość i czas trwania zajęć ustalana jest indywidualnie z Opiekunem dziecka objętego terapią.  Ostatnie 10 minut zajęć przeznaczone jest na omówienie przebiegu zajęć z Opiekunem dziecka.

4. Opiekun dziecka zobowiązuje się do:

- punktualnego przyprowadzania dziecka na zajęcia

- systematycznego i konsekwentnego stosowania się do zaleceń terapeuty (w przypadku zajęć z psychologiem - dodatkowo do uczestniczenia w spotkaniach z rodzicami - co 4-8 tygodni).

- informowania telefonicznego o  nieobecności dziecka najpóźniej do godziny 20.00 dnia poprzedzającego dzień, w którym mają się odbyć zajęcia. W przeciwnym wypadku jest zobowiązany do pokrycia opłaty jak za zajęcia, które się odbyły.

- odwoływania zajęć w przypadku, gdy dziecko jest chore. W przypadku, gdy okazuje się, że dziecko podczas zajęć terapeutycznych ma objawy choroby (np. gorączka, intensywny kaszel, duży katar) terapeuta ma prawo przerwać zajęcia. W takim przypadku Opiekun wnosi opłatę za zajęcia jak za zajęcia, które się odbyły.

5. Osoba prowadząca zajęcia zobowiązuje się do:

- opracowania indywidualnego programu terapeutycznego dla dziecka,

- przygotowywania się do zajęć,

- udzielania Opiekunom dziecka rzetelnej i wyczerpującej informacji dotyczącej realizacji programu i przebiegu terapii.

6. Opiekun wyraża zgodę na zarejestrowanie kamerą filmową fragmentów zajęć terapeutycznych. Nagrania te będą wykorzystane tylko i wyłącznie na potrzeby terapii i superwizji, w celu osiągnięcia, jak najlepszych efektów pracy terapeutycznej.

7.  Opłaty:

a) Odpłatność za terapię wynosi:

- zajęcia odbywające się planowo raz lub dwa razy w tygodniu  - stawka 90 zł/1h zajęć,

- zajęcia odbywające się planowo trzy i więcej razy w tygodniu 80h zł/1h zajęć.

b) Opłata za dojazd do domu dziecka wynosi:

- w obrębie Warszawy dzielnice - Śródmieście, Wola, Ochota, Żoliborz, Bielany, Białołęka, Targówek, Praga, Mokotów, Ursynów - 30 zł,

- dojazd do pozostałych dzielnic Warszawy -  40 zł,

- dojazd poza granice Warszawy do uzgodnienia indywidualnego.

c) Opłata za spotkanie z rodzicami  - 90 zł/1h,

d) Opłaty za zajęcia Opiekun dokonuje przelewem na konto Przystani Szkraba,  Bank Zachodni WBK  55 1090 2835 0000 0001 2319 6515 w terminie 7 dni od daty otrzymania mailowo rozliczenia za odbyte zajęcia.  

8. Rozwiązanie współpracy może nastąpić:

- gdy cel terapii zostanie zrealizowany,

- na wniosek każdej ze stron z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

-ze skutkiem natychmiastowym w przypadku niewywiązywania się którejś ze stron z postanowień regulaminu.

 

Ośrodek terapeutyczny Przystań Szkraba s.c.

Maja Szymor, Maria Skrzypiec Sjöholm

 

 

  
Ośrodek terapeutyczny
Przystań Szkraba
ul. Dzielna 5
00-162 Warszawa

Tel: 600 526 383
Tel: 509 950 639
E-mail: przystanszkraba@gmail.com
  
  

Prowadzimy

Zapewniamy

  • Dojazd do klienta
  • Elastyczne godziny pracy
  • Profesjonalne podejście
  • Konkurencyjne ceny

Dzieje się

Galeria

Pomocne linki

 


Strona główna | Kim jesteśmy? | Metody pracy | Oferta | Współpraca | Pomocne linki | Kontakt

Copyright by Przystań Szkraba, 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone